Groninger Forum

Meer info:

Noorder Pers Sociëteit
Helperpark 276
9723 ZA Groningen
info@noorderpers societeit.nl

  • NPS LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Laatste wijziging:
24.03.2011


Bijeenkomst maandag 21 maart 2011
'Wat ging er mis met de communicatie rond Groninger Forum?'

Download Flash om deze video te kunnen bekijken.

 Filmimpressie van 21 maart 2011

Het F-woord is altijd goed voor emotie

Levendig was de discussie zeker. Maar dat was te verwachten, gezien het onderwerp. Praten over het Forum, of het 'F-woord', zoals organisator Xandra Groenewold het noemde, is altijd goed voor emotie en verhitte disputen. Maar de grote valkuil, de politieke discussie rond het Groninger Forum nog eens dunnetjes over te doen, werd niet steeds vermeden.

Misschien was het ook een onmogelijke opgave. Wie het heeft over de communicatie rond het prestigieuze project, heeft het ook over de invulling ervan. Want, zo maakte communicatiedeskundige Ron Overbeek, lector aan de Hanzehogeschool en directeur van Statement, in het inleidende filmpje duidelijk, "de basis is een duidelijk plan. Als dat er niet is, kun je communiceren wat je wilt, maar zal het nooit meer helemaal goed komen."

Download Flash om deze video te kunnen bekijken.

 Introductiefilm

Volgens Overbeek werd er vanaf het begin veel te veel gefocust op het gebouw en te weinig op de invulling ervan. En dat was ook de kritiek van panelleden Betty de Boer, Tweede Kamerlid van de VVD, en Henk Pijlman, oud-wethouder en directeur van de Hanzehogeschool.

De Forum-organisatie was goed vertegenwoordigd, met aanjager Kees van Twist, communicatieman Rob Mulder en pleitbezorger Ben Warner, voormalig communicatiechef van de Gasunie. Dat er fouten zijn gemaakt in het communicatietraject rond het Forum wilden Van Twist en Mulder grif toegeven. "We hadden het misschien vanaf het begin wat harder neer moeten zetten, zodat het veel tastbaarder was geweest", was van die kant te horen. "Maar het is heel lastig om een periode van elf jaar puur met communicatie te overbruggen", verdedigde Mulder zich. "Je gaat pas van een kind houden als het er is."

Ook de media hadden bepaald niet meegewerkt om het Forum draagvlak te geven onder de bevolking, vond Mulder. "Ik heb koppen in de krant gezien waar ik misselijk van werd. De tegenstand werd gehypet. Op een gegeven moment hebben we besloten ons maar even gedeisd te houden, want alles wat we zeiden werd tegen ons gebruikt."

Suggesties voor de Forum-organisatie kwamen uit de zaal. "Als het Forum zo´n geweldige spin-off voor het bedrijfsleven op gaat leveren, waarom laten jullie de horeca-bazen in de stad dan niet roepen dat het er moet komen?", vond Henk Feitsma, oud-journalist en tegenwoordig directeur van een communicatiebedrijf.

"Wat ik heb gemist in de discussie", vulde architect Jurjen van der Meer aan, "is een boodschap over waar de Forum-organisatie naar toe wil. Daar kunnen ze zich veel beter op focussen dan te vertellen waar ze nu mee bezig zijn. Richt je op wat je wil bereiken. Dat is communicatie."


NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 01 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 02 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 03
NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 04 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 05 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 06
NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 07 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 08 NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 09
NPS 21 maart 2011 - © Judith Langeland - 10