Moeten journalisten noodverordeningen aan hun laars lappen?

 


Twitter mee

Twitter
Volg ons op @noorderpers


Hashtag: #noorderpers

Meer info:

Noorder Pers Sociëteit
Helperpark 276
9723 ZA Groningen
info@noorderpers societeit.nl

  • NPS LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Laatste wijziging:
22.02.2012

Word donateur!Bijeenkomst maandag 20 februari
Moeten journalisten noodverordeningen aan hun laars lappen?


 NPS bijeenkomst 20 februari 2012

Arme noodverordening

Ach, die arme noodverordening van burgemeester Van de Nadort. Was-ie destijds al in een vloek en een zucht in elkaar geflanst, werd-ie direct na de hoogwatertoestanden in Woltersum en omgeving al hard aangevallen door het journaille, kreeg-ie er tijdens de Noorder Pers Sociëteit ook nog eens ongenadig van langs. Deze keer vond de discussie plaats onder de bezielende leiding van Anita Pepping, verslaggever/redacteur van het Dagblad van het Noorden.
“Die noodverordening, die deugt helemaal niet”, meldde de man die het kon weten, Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de RUG. “Op grond van die noodverordening hadden jullie gewoon je werk kunnen doen”, zei Brouwer vaderlijk tegen Chris Klomp, die namens het Algemeen Dagblad en zijn eigen twitteraccount had rondgestruind in het geëvacueerde dorp. In artikel drie van het gewraakte document stond namelijk dat er een uitzondering gold voor mensen die uit hoofde van hun functie in het dorp moesten zijn. Dus ook voor journalisten.
“Maar vertel dat maar eens aan een agent bij een afzetlint of een ME’er die je uit het verlaten dorp haalt”, reageerde Klomp. En dat was precies waar het om draaide. Het leverde een fijne discussie op waarin niemand zich onbetuigd liet. Op het hoogtepunt verdrongen zich zeven mensen rond de interruptiemicrofoon en dat gaat de boeken in als een nieuw record voor de NPS. Van de Nadort was zo eerlijk toe te geven dat hij zich bij het maken van de noodverordening niet erg druk had gemaakt om de pers. “Misschien niet zo slim om te zeggen, maar ach, hier zijn toch geen journalisten aanwezig? Mijn eerste zorg was die van de bewoners.”
Waar Peter Rehwinkel, voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, in het inleidende filmpje nog meldde open te staan voor een discussie over een uitzonderingspositie voor journalisten, was dat volgens Dagblad-hoofdredacteur Pieter Sijpersma niet nodig. “De overheid moet burgers beschermen en journalisten zijn ook gewoon burgers”, zei hij. “En wat als een journalist verdrinkt? Dan krijgt de overheid de schuld.”
RTV Noord-verslaggever Goos de Boer vond dat journalisten zelf wel de afweging kunnen maken of ze gevaar lopen en hoe ze dan moeten handelen. Klomp ging nog iets verder. “Het maakt mij helemaal niet uit of ik uitgezonderd wordt van een noodverordening. Ik wil gewoon de verhalen horen van de mensen die in het gebied achterbleven. En niet de praatjes van een voorlichter. De volgende keer doe ik het net zo.”
“Wat was nu de toegevoegde waarde van wat jullie daar in het geëvacueerde gebied aan verhalen brachten?”, wilde DvhN-verslaggever Bas van Sluis vanuit de zaal weten. Ana van Es counterde kundig: “Alleen al het feit dat er een smoes werd gebruikt om mij tegen te houden. Toen ik achter het lint kwam bleek dat er helemaal geen hulpverleners bezig waren in het bedreigde gebied. En die kon ik dus ook nooit voor de voeten lopen.”
Brouwer had een noodverordeningenspecialist meegenomen: Adriaan Wierenga, promovendus op dat rechtsgebied bij de RUG. Hij meldde dat de burgemeester terughoudend moet zijn in het weren van journalisten en schreef er een stuk over: http://www.openbareorde.nl/.

De verhitte discussie is nog niet afgelopen. Advocaat Niek Heidanus, die tijdens de bijeenkomst journalisten al aanspoorde de grenzen van de wet op te zoeken, meldde na afloop dat hij gaat uitzoeken of de overheid in de zaak Woltersum wellicht onrechtmatig heeft gehandeld door de journalisten te weren uit de bedreigde gebieden. Wordt vervolgd dus.

NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 01
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 02
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 03
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 04
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 05
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 06
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 07
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 08
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 09
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 10
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 11
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 12
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 13
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 14
NPS 20 februari 2012 - © Jan Buwalda - 15