Peter Middendorp - NPS bijeenkomst maandag 10 september 2012

 


Twitter mee

Twitter
Volg ons op @noorderpers


Hashtag: #noorderpers

Meer info:

Noorder Pers Sociëteit
Helperpark 276
9723 ZA Groningen
info@noorderpers societeit.nl

  • NPS LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Laatste wijziging:
12.09.2012

Word donateur!Bijeenkomst maandag 10 september
JUBILEUMEDITIE met speciale gast Peter Middendorp


NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 01
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 02
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 03
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 04
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 05
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 06
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 07
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 08
NPS 10 september 2012 - © Jan Buwalda - 09

Calimero’s, luie honden of een kudde gnoes

Vaak hebben ‘de media’ het gedaan, maar meestal is die kritiek afkomstig van niet-journalisten. Die verwijten het journaille vooringenomenheid, sensatiedrang en dubbele agenda’s. Bij de viering van het vijftienjarig jubileum van de Noorder Pers Sociëteit in het Groningse café De Sleutel kwam de kritiek echter uit eigen kring.

Volkskrant-columnist Peter Middendorp, die ter elfder ure de plek innam van Wouke van Scherrenburg, vergeleek politiek verslaggevers met een kudde gnoes. Van fractiekamer naar fractiekamer hobbelend in de Binnenhof-spelonken. Geen gnoe die eens een zijgangetje neemt.

Logisch, meende Remy van Mannekes, de Frits Wester of zo u wilt Ferry Mingelen van RTV Noord. Journalisten hebben niet meer de mankracht om al het politieke gespin te ontrafelen. Op elke journalist lopen in Den Haag drie voorlichters rond.

Onzin, vond Natascha van ´t Hooft, communicatiechef bij FNV Bouw, bij de interruptiemicrofoon. Journalisten moeten die calimero-houding eens laten varen en hun zaakjes gewoon op orde hebben. Dan zijn al die voorlichters best aan te pakken.

Dagblad-verslaggever Bas van Sluis  was het met haar eens. Lui, zijn ze, die journalisten. Als ze zich nu eens echt in een verhaal zouden vastbijten, dan zou er wel degelijk veel meer onderscheidende verhalen gemaakt kunnen worden.

Intussen voorspelde Gerrit Voerman  van het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen een verkiezingszege voor Diederik Samsom. En schetste mediahistoricus Huub Wijfjes, naast hem op het podium, hoe de politieke verslaggeving zich in de afgelopen jaren ontwikkelde.

Wie in elk geval geen luiheid verweten kon worden was John Roozen, in 1996 oprichter van de Noorder Pers Sociëteit. Vanuit Vlissingen was hij naar Groningen gereisd om zijn geesteskind in diens puberteit te aanschouwen. Het was de moeite waard, vond hij. Al leidde het twitterscherm op het podium wel erg af. Het zou goed zijn als er weer eens een hongerwinter zou komen, dreigde Roozen. Dan zou het snel afgelopen zijn met die flauwekul. Waarvan akte.
Symen Bosma - @symenbosma