Moeten we Noord-Groningen maar opheffen? - NPS Bijeenkomst maandag 1 juli 2013

 


Twitter mee

Twitter
Volg ons op @noorderpers


Hashtag: #noorderpers

Meer info:

Noorder Pers Sociëteit
Helperpark 276
9723 ZA Groningen
info@noorderpers societeit.nl

  • NPS LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Laatste wijziging:
04.07.2013

Word donateur!

Bijeenkomst maandag 1 juli:
MOETEN WE NOORD-GRONINGEN MAAR OPHEFFEN?Het Hoogeland moet Noord-Groningen redden

Schokkend was het niet, maar nieuws was het wel degelijk: sinds bekend is dat de gaswinning in Groningen voor aardschokken tot 5 op de schaal van Richter kan zorgen zijn bedrijven significant aarzelender geworden zich te vestigen in Noord-Groningen. Dat bleek uit onderzoek van Marklinq, geïnitieerd door lector Karel Jan Alsem van de Hanzehogeschool en de Noorderperssociëteit. Nogal wiedes, was de veelgehoorde reactie, die op zich ook nogal wiedes was. “Maar het is wel voor het eerst dat dat nu uit een betrouwbaar onderzoek blijkt”, meldde Alsem zelf. “Je zult toch eerst iets goed moeten onderzoeken, voordat je met feiten kunt komen.”

Of Betty de Boer daar even op wilde reageren, vroeg gespreksleider Anita Pepping. De Boer, met haar partij VVD toch al geen voorstander van het imago-onderzoek dat de provincie Groningen momenteel laat uitvoeren, wees er maar weer eens op dat alleen al het uitvoeren van zo’n onderzoek op dit moment niet bijdraagt aan het imago van de regio. “Er lopen nu bovendien allerlei onderzoeken die door het Rijk zijn geïnitieerd”, zei het Tweede Kamerlid. “Laten we de uitkomsten daarvan even afwachten. Dit is niet het juiste moment.” Maar Alsem had daar geen boodschap aan. “Ik begrijp dat het u als beleidsbepaler niet goed uitkomt, maar dat is voor mij als onderzoeker geen criterium. Wij onderzoeken wat we willen.”

Marie-Lou Grégoire zat in een wat lastige spagaat. Als communicado van Groningen Seaports moet zij bedrijven interesseren voor het gebied, terwijl ze als inwoner van de regio dondersgoed weet dat het soms niet pluis is. “Dat is niet gemakkelijk”, gaf ze toe. “Maar hoe kun je nu een betere ambassadeur voor dit gebied hebben dan Marie-Lou?”, schoot De Boer te hulp. “Iemand die met zachte g dit gebied aanprijst. Mooier kan toch niet?”

Het Hoogeland, met één of twee o’s geschreven, dát zou volgens Alsem een deel van de oplossing kunnen zijn. “Aan die benaming kleven vooral positieve associaties”, legde hij uit. “Doe daar meer mee. Noem het gebied niet meer Noord-Groningen, maar Hoogeland. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat die naam nogal wat kleinschalige bedrijvigheid en bovendien toeristen kan trekken. “

In een levendige discussie over het imago kon uiteindelijk niet vermeden worden dat het ook ging over de aardbevingen zelf en de gevolgen daarvan. Niet raar ook, want verschillende leden van de Groninger Bodem Beweging hadden zich aangemeld. Zij wilden van De Boer graag wat meer toezeggingen dan ze uiteindelijk kregen. Meer dan “we voelen met u mee, ik neem dit zeker mee naar Den Haag” en “laten we de onderzoeken nu even afwachten”, was het Groninger Kamerlid niet bereid te geven. Maar na een goedgevulde gehakt-preischotel loste de aansluitende borrel wel degelijk veel verwachtingen in. Symen Bosma - @symenbosma


NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 01
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 02
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 03
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 04
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 05
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 06
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 07
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 08
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 09
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 10
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 11
NPS 1 juli 2013 - © Jan Buwalda - 12

Persbericht
Onderzoek uitgevoerd door Hanzehogeschool Groningen:

IMAGO NOORD-GRONINGEN NOG SLECHTER NA NIEUWS AARDBEVINGEN

Lees verder...