Bijeenkomsten dinsdag 26 mei en vrijdag 5 juni: Eindsprint RuG Master Journalistiek

 


Twitter mee

Twitter
Volg ons op @noorderpers
#noorderpers

Meer info:

Noorder Pers Sociëteit
Helperpark 276
9723 ZA Groningen
info@noorderpers societeit.nl

  • NPS LinkedIn

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Laatste wijziging:
27.05.2015

Word donateur!Bijeenkomst vrijdag 5 juni:Eindpresentaties RuG Master Journalistiek

Ondernemende geest neemt bezit van nieuwe generatie journalisten

Traditionele media proberen op allerlei manieren mee te komen met de moderne tijd. Vraagstukken als: hoe blijf ik mijn publiek bedienen, hoe krijg ik jongeren aan het lezen en hoe houden we een redactie draaiend, blijven nieuwsorganisaties bezighouden. Jeroen Smit, Hoogleraar Journalistiek, vond het daarom tijd dat de masterstudenten journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen een ondernemende geest gingen ontwikkelen.

De afgelopen drie weken hebben de studenten onder leiding van Ritzo ten Cate, onderzoeker Michael Stevenson en Jeroen Smit aan de ‘nieuwe Blendle’ gewerkt. Onder andere Marten Blankensteijn (Blendle), Michiel Bicker Caarten (De Bicker) en Karin Sitalsing (karinsitalsing.nl) kwamen vertellen over hun onvermoeibare doorzettingsvermogen bij het ondernemen. De vraag die centraal stond was: hoe ga je als journalist nog geld verdienen wanneer overal op bezuinigd wordt? Afgelopen vrijdag mochten de 28 studenten hun ideeën presenteren in De Gym aan de Oosterstraat. Met als resultaat: zes vernieuwende journalistieke ondernemingen.

Allereerst werd Wisdome gepresenteerd door Rosa Oosterhoff. Een initiatief waarbij wetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit wordt vertaald naar de maatschappij. Wetenschappelijk onderzoek krijgt niet genoeg aandacht, het blijft binnen de muren van de universiteitsgebouwen en zo krijgt de maatschappij er te weinig van mee. Door middel van een online kaartenbak worden de onderzoeken aangeboden bij de media en het publiek. Evert van Dijk (DvhN) vraagt zich af hoe een krant zich nog kan onderscheiden wanneer artikelen van Wisdome worden overgenomen. “We willen ons als krant juist onderscheiden en gaan daarom zelf in gesprek met de wetenschapper, de communicatieafdeling van de universiteit biedt vaak het nieuws al aan”, zei hij. Daarop volgde het advies dat Wisdome zich moet gaan richten op het bedrijfsleven.

Jeanine Duijst en Merel Melief presenteerden het nieuws als een cadeautje, de Nieuws-box. Door middel van een maandelijks pakket met hierin een magazine en producten over een thema zou het familiegevoel terug moeten keren. De Nieuws-box wil het gezinsmoment weer mogelijk maken door naast het magazine ook praktische of culinaire producten in de box te stoppen. De Nieuws-box heeft het ultieme doel om het gezin halsrijkend uit te laten kijken naar de postbode die met een pakje in zijn hand naar de deur loopt. Volgens het publiek is het wel van belang dat de thema’s en de producten worden afgestemd op de gebruiker ook als iemand geen gezin heeft.  

Bij de volgende groep van De Jeugdselectie staan kinderen, journalistiek en het verbeteren van taalvaardigheid centraal. Basisschoolleerlingen hebben geregeld moeite met lezen en schrijven. Ouders willen daarom graag dat hun kind naar bijles gaat, maar vaak zijn deze methodes saai. Omdat deze kinderen gek zijn op sport is De Jeugdselectie in het leven geroepen! Het gaat hierbij om het voltooien van journalistieke opdrachten die gericht zijn op de favoriete sport van het kind. Het kind kan zijn trainer interviewen of een verhaal schrijven over zijn favoriete club. Vervolgens zal het product nagekeken worden en kan het kind door deze begeleiding het taalniveau verbeteren. Ouders willen hier graag voor betalen omdat ze de voortgang van hun kind kunnen bijhouden en kunnen zien wat hun kind maakt.

Dan EconoME, een online platform waar men het economische nieuws begrijpelijk krijgt voorgeschoteld zonder het typerende jargon. “Veel mensen begrijpen economisch nieuws niet of nauwelijks door het moeilijke taalgebruik”, Aldus Koos Tevooren. Het economische nieuws wordt op de gebruiker afgestemd en moeilijke economische begrippen zoals inflatie worden uitgelegd met behulp van animaties. We maken een persoonlijk profiel van de gebruiker zodat een student ook alleen het economische nieuws ontvangt dat relevant is voor studenten.

Hierna volgde een plan dat zich richt op een achter-de-schermenverhaal bij televisie, film, dans en bijvoorbeeld het theater. “We willen het verhaal brengen van de lichttechnicus, van mensen die hun huis verhuren als filmlocatie en de regisseur”, aldus Iris de Graaf namens Off-stage. Mensen die graag zelf in deze wereld willen werken kunnen op deze manier kennis maken met het vak. Het gaat hierbij niet om een PR-praatje over de productie, maar meer over wat er allemaal achter de schermen komt kijken bij een productie. Enkele gasten vroegen zich wel af hoe off-stage omgaat met de geheimhoudingsplicht waar technici zich in contracten aan dienen te houden.

Benjamin de Bruijn, man met charisma, presenteerde De Beelddenker. Een journalistiek idee dat zich richt op mensen die moeite hebben met lezen. Het Achtuurjournaal en het radionieuws zijn vaak lastig te volgen voor deze doelgroep door een gebrek aan context en lastig taalgebruik. De Beelddenker wil door middel van beeldend nieuws de 1,3 miljoen laaggeletterden in Nederland beter leren lezen. De Beelddenker werkt samen met taalkundigen, laaggeletterden en onderwijskundigen om het nieuws aan te passen aan deze doelgroep. Door het nieuws te brengen door middel van beeld en een voice-over worden moeilijke woorden en tekst zoveel mogelijk vermeden. Wel kunnen gebruikers kiezen voor een meeleesfunctie wanneer zij beter willen leren lezen.

Dit was alweer de tweede editie van ondernemende journalistiek. Helaas zal Jeroen Smit per 1 september niet meer verbonden zijn aan de master, maar we hopen van harte dat nieuwe studenten ook een ondernemende geest blijven ontwikkelen.

Elise van Joolen, masterstudent journalistiek aan de RUG